Na trećem kolegiju župana rasprava o novim zakonima

Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao je na trećem Kolegiju župana održanom u Hrvatskoj zajednici županija, a teme rasprave su, između ostalog, bile nova zakonska rješenja na području financiranja jedinica lokalne i regionalne samouprave, smjer reforme i upravljanje državnom imovinom.

Župan Nikola Dobroslavić podnio je izvješće o djelovanju članova Hrvatske zajednice županija u Odboru regija za prvu polovinu mandata, u kojem je istaknuo kako su članovi hrvatske delegacije doprinijeli utjecaju lokalne i regionalne samouprave na oblikovanje EU zakonodavstva. “Svoj doprinos članovi hrvatske delegacije dali su i kroz dva mišljenja. Prvo je Mišljenje “Jačanje prekogranične suradnje; Ima li potrebe za boljim regulatornim okvirom”, koje sam u ime Povjerenstva za teritorijalnu koheziju, politiku i proračun izlagao ja, a drugo je Mišljenje “Upravljanje energetskom unijom i čista energija”, koje je u ime Povjerenstva za okoliš, klimatske promjene i energiju izlagao načelnik Općine Vidovec Bruno Hranić”, rekao je Župan te dodao i kako su članovi Hrvatske zajednice županija u Odboru regija u proteklom razdoblju organizirali vanjske konferencije i seminare.

Budući su radne skupine u razdoblju od prošlog Kolegija župana nastavile sa svojom aktivnošću promicanja interesa lokalne i područne (regionalne) samouprave producirajući mišljenja na nekoliko važnih zakona, a među kojima je i Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, župani su na sjednici o tom zakonu raspravljali s predstavnicom Ministarstva financija – pomoćnicom ministra i glavnom državnom rizničarkom Ivanom Jakir-Bajo. U raspravi je istaknuto kako župani i dalje ostaju pri zahtjevu da se poveća stopa poreza koja ostaje županijama i da se financiranje decentraliziranih funkcija u potpunosti izdvoji iz poreza na dohodak te se financira iz drugih prihoda, jer je iznimno važno da funkcionalnu decentralizaciju prati i fiskalna kako bi se postigla efikasnost decentraliziranih funkcija i ravnomjeran regionalni razvoj.

O izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi župani su imali prilike raspraviti s državnom tajnicom Josipom Rimac i voditeljicom sektora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Anitom Markić. Predstavnice ministarstva u raspravi su pozdravile prijedloge koje je Hrvatska zajednica županija uputila na Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te je istaknuto da su županije spremne i sposobne preuzeti funkcije i biti partner Vladi.

Također, na Kolegiju župana bilo je riječi i o Zakonu o upravljanju državnom imovinom te njegovom utjecaju na županije, pri čemu je državni tajnik resornog ministarstva Kunoslav Katičić istaknuo kako će po prijedlogu zakona sve nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na dan 1. 1. 2017. biti upisane kao vlasništvo jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk izvijestio je o sudjelovanju na VI. Forumu hrvatskih i poljskih regija, koji se održava od 11. do 14. listopada u poljskom gradu Torunu, odlučeno je kako će se Izborna skupština Hrvatske zajednice županija održati 24. studenog u Zagrebu, a raspravljalo se i o prijedlogu imenovanja članova/zamjenika članova CEMR-a.