Tripartitni sastanak o prometnim i infrastrukturnim projektima u DNŽ

Župan Nikola Dobroslavić sa suradnicima održao je s predstavnicima Ministarstva pomorstva prometa i infrastuktire, koje je predvodio pomoćnik ministra Luko Vuletić te delegacijom Hrvatskih cesta na čelu s direktorom sektora za EU projekte i programe Borisom Majićem, sastanak o prometnim i infrastrukturnim projektima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Budući da se putem Upravljačkog tijela za Operativni program „Promet“ Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture, Uprave za fondove EU na području DNŽ sufinancira više projekata, unutar kojih se izrađuju i prometni modeli, ukazala se potreba za međusobnim usklađenjem i razmjenom informacija između naručitelja tj. ključnih dionika u procesima izrade studija. Isto tako i Hrvatske ceste kroz svoj sektor za EU projekte i programe izrađuje nekoliko važnih infrastrukturnih projekata. Cilj je sastanka da ključni dionici međusobno pomažu u razmjeni podataka i drugim aktivnostima kako bi se osigurala čim veća kvaliteta i usklađenost projekata budući da se radi o projektima koji imaju veliki kumulativni utjecaj međusobno i za cijelu regiju.

U ovom trenutku na području DNŽ se izrađuju projekti- Razvoj funkcionalne regije Južna Dalmacija – DNŽ, Studija povezivanja razdvojenog teritorija Republike Hrvatske – Hrvatske ceste, Studija izvodivosti ceste Dubrovnik – Crna gora – Hrvatske ceste, Studija izvodivosti s analizom troškova i koristi projekta – Batahovina II – Lučka uprava Dubrovnik, Studija izvodivosti „Zadržavanje života na otocima putem integriranog prometa cesta i luka: otok Korčula-Pelješac/kopno“ te Studija izvodivosti otklanjanja uskih grla na cestovnom pravcu Ploče – Pelješki most – Dubrovnik.

Sudionici sastanka razgovarali su o statusima i fazama projekata koji se radena području Županije. Za sve studije detaljno su izloženi ciljevi, načini i faze realizacije kao i pogodnosti koje će njihovom realizacijom imati stanovnici Županije. Jednako tako, utvrđene su i načini međusobne pomoći u realizaciji projekata. Zaključeno je da su svi projekti jednako važni za razvoj naše županije, a da je DNŽ kao krovna institucija i kreator misije i vizije razvoja i nositelj ili ključni čimbenik realizacije svih ovih projekata. Tim više što kao nositelj projekta Razvoja funkcionalne regije Južna Dalmacija ima obvezu da se kroz ovaj krovni prometni projekt inkorporiraju svi ostali projekti koji će dovesti Županiju do bolje prometne povezanosti kao unutar nje tako i prema ostatku države.