U Dubrovniku osnovana Dubrovačka traversa – nova Lokalna akcijska grupa (LAG) na području Dubrovačko – neretvanske županije

U organizaciji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župe dubrovačke, Općine Dubrovačko primorje i Regionalne agencije DUNEA,  u prostorijama Studentskog doma u Dubrovniku, održana je Osnivačka skupština nove Lokalne akcijske grupe (LAG) na području Dubrovačko neretvanske županije.

Skupštini su nazočili predstavnici jedinica lokalne samouprave uz ostale predstavnike javnog sektora, te predstavnici civilnog i gospodarskog sektora koji su ujedno postali i članovi novog LAG-a. Skupštinu je vodio Perica Pušić, predstavnik Općine Konavle, a uvodnu riječ je imala Franica Miloš, predstavnica Regionalne agencije DUNEA.

Na Skupštini je odlučeno da će ime novog LAG-a biti Dubrovačka traversa, te su izabrani Upravni i Nadzorni odbor Udruge. Sjedište novog LAG-a bit će na Grudi, u Konavlima. Predsjednikom  je imenovan gospodarstvenik Luko Musladin s područja Grada Dubrovnika, a za likvidatora je izabrana Marija Milković iz Općine Konavle.

Lokalna akcijska grupa (LAG) je lokalno partnerstvo privatnog, javnog i civilnog sektora. LAG-ovi su originalan i važan dio LEADER pristupa. Zadatak im je izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe. LEADER pristup je inicijativa koju je 1990. započela Europska komisija kako bi se poboljšao razvojni potencijal ruralnih područja. Načela LEADER pristupa su: pristup odozdo prema gore, pristup temeljen na osobitostima područja, uspostavljanje lokalnog partnerstva, integrirana i višesektorska LRS, umrežavanje, inovativnost i suradnja.  LAG-ovi u Republici Hrvatskoj u financijskoj perspektivi 2014 – 2020 obuhvaćaju oko 2,5 milijuna stanovnika (57% stanovništva RH) i pokrivaju 90% ukupne površine RH.