U palači Ranjina održana radionica ”Odnos prema investitorima i podrška investicijskim projektima”

Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji sa Agencijom za investicije i konkurentnost organizirala je interaktivnu radionicu na temu ”Odnos prema investitorima i podrške investicijskim projektima”.

Radionici su nazočili zamjenica župana Žaklina Marević i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Klaić, a vodili su je predstavnici Agencije za investicije i konkurentnost.
Zamjenica župana Žaklina Marević naglasila je važnost investicije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te pozitivan stav kojeg Županija njeguje prema svim investicijama koje će za dobrobit imati napredak gospodarstva, održivosti razvoja, poštivanje tradicije i kulturno nasljeđe Županije, a sve u svrhu daljnjeg razvoja, novih zapošljavanja i financijskih učinaka u korist Županije i njenih stanovnika.
Također, zamjenica Marević zahvalila se predstavnicima Agencije za radionicu koja se osim u Dubrovniku održala i u Metkoviću.
Radionica se sastojala od tri dijela. U prvom dijelu se pobliže upoznaje sa radom Agencije te se obrađuje Zakon o poticanju ulaganja sa konkretnim primjerima. Drugi dio se odnosi na predstavljanje Zakona o strateškim investicijskim projektima, a u trećem dijelu je prezentiran Katalog investicijskih projekata-gdje se prezentira, koje institucije rade na njemu te konkretne upute u pripremi projekata, popunjavanju obrazaca i prijavi istih.
Radionica je namijenjena svim tijelima sa javnom ovlasti koja sudjeluju u postupku realizacije investicija.