U sklopu projekta Mimosa održan webinar na temu financijskog menadžmenta

U organizaciji talijanske tvrtke MemEx na kojem su sudjelovali partneri projekta MIMOSA –Maritime and Multimodal sustainable passenger transport solutions and services“ koji se provodi u sklopu programa INTERREG Italy- Croatia održan je nedavno online sastanak, odnosno webinar

Sastanak je održan na temu financijskog menadžmenta kojim je projektim partnerima pobliže objašnjeno raspoređivanje troškova prilikom izrade izvješća za određena razdoblja.

U projekt MIMOSA je uključeno 19 projektnih partnera iz Italije i Hrvatske, a Dubrovačko-neretvanska županija je ujedno i voditelj Radnog paketa 5 (WP5). Aktivnosti koje će provesti na području Dubrovačko-neretvanske županije su izrađena analiza luka nautičkog turizma, postavljanje liftera na plaže za osobe s posebnim potrebama, izrada Operacijskog plana razvoja cikloturizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zajedno s web stranicom Dubrovačko-neretvanske županije te uređenje dijela biciklističkih staza na području Dubrovačko-neretvanske županije.