U Županiji održana primopredaja dokumentacije za Malostonski zaljev

Pomoćnica ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Jadranka Fržop predala je županu Nikoli Dobroslaviću cjelovitu dokumentaciju za gospodarsko korištenje Malostonskog zaljeva i Malog mora.

Naime, Hrvatski sabor izmjenio je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama kojim je Županija postala nadležna za davanje koncesije za  gospodarsko korištenje pomorskog dobra u ovom posebnom rezervatu.

Preuzimanjem  navedene dokumentacije u zakonom utvrđenom roku Dubrovačko-neretvanska  županija stupa u pravni položaj davatelja koncesije za sve koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i ribe na području Malostonskog zaljeva i Malog mora te preuzima sva prava i obveze davatelja koncesije.

Nastavno na sastanak s načelnicima općina koje se nalaze unutar ovog rezervata, koji je održan prošli tjedan, ovim putem se još jednom pozivaju svi potencijalni korisnici uzgajališta za marikulturu da svoju namjeru i tražene površine korištenja iskažu izravno Županiji odnosno putem općina Ston, Dubrovačko primorje i Janjina.

Župan je iskazao zadovoljstvo ovom Izmjenom zakona s obzirom da će doći do pojednostavljivanja postupka davanja koncesije kao i postupaka prijenosa koncesije koji su na području Malostonskog zaljeva uobičajeni budući se većina polja, danih u koncesiju dugi niz godina, gospodarski koristi od strane iste obitelji što predstavlja i dio kulturno tradicijskog nasljeđa.

Također, Župan je istaknuo da očekuje od Vlade Republike Hrvatske materijalna sredstva u korist županijskog proračuna s obzirom na preuzete decentralizirane obveze.

Pomoćnica ministra Jadranka Fržop, izrazila je zadovoljstvo postignutim te naglasila da ova Izmjena zakona predstavlja mali korak u decentralizaciji, a veliki korak u odnosu na pomorsko dobro.

Također, Župan i pomoćnica ministra smatraju da promjena ove nadležnosti bitno naglašava ulogu Županija u smislu izravnog gospodarenja svojim područjem.

Na sastanku je dogovoreno i da će prema ranije iskazanim inicijativama Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture financirati Studiju utjecaja na okoliš u Malostonskom zaljevu kako bi se u skladu s svim aspektima utvrdile daljnje smjernice u razvoju ovog iznimno važnog prirodnog resursa.

img_4532-mediji-1