nina_skuric

 

Pročelnica: Nina Skurić
tel:020/351- 470
fax:020/351-437
email: nina.skuric@dnz.hr

 

 

 

 

Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

  • poslove praćenja problematike djelatnosti međugeneracijske solidarnosti, branitelja i obitelji,
  • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba starije dobi,
  • poslove pripreme prijedloga o pitanjima skrbi branitelja iz Domovinskog rata,
  • poslovi praćenja stanja na području ostvarivanja prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,
  • poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u aktivnostima udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
  • poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike,
  • donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
  • druge  poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

 

Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije