UPRAVNI ODJELI DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Upravni odjeli suraduju sa županijskim uredima kao i sa gradskim i općinskim upravama, sa pravnim osobama iz oblasti za koju su osnovani te koordiniraju njihov rad i pripremaju stručne podloge, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje odluka Županijske skupštine i pojedinačnih akata župana.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Županije ustrojavaju se upravna tijela kao posebne ustrojstvene jedinice, i to:


UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I OPĆU UPRAVU

Nikolina Kraljević, pročelnica

Tel: 020/351-400

Fax: 020/321-059

Adresa: Gundulićeva poljana 1, 20000 Dubrovnik

nikolina.kraljevic@dnz.hr 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Jelena Dadić, pročelnica

Tel: 020/351-400

Adresa: Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

jelena.dadic@dnz.hr

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE

Ivo Klaić, pročelnik

Tel: 020/351-400, 020 351 182

Fax: 020/351-439

Adresa: Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

ivo.klaic@dnz.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Anita Kunica Jelčić, pročelnica

Tel: 020/351-400

Fax: 020/311-659

Adresa: Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

anita.kunica.jelcic@dnz.hr

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, IMOVINSKO PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE

Miho Baće, pročelnik

Tel: 020/351-400

Fax: 020/321-058

Adresa: Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

miho.bace@dnz.hr

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Dragica Stanić, pročelnica

Tel: 020/351-400

Fax: 020/321-066

Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik

dragica.stanic@dnz.hr