UPRAVNI ODJELI DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Upravni odjeli suraduju sa županijskim uredima kao i sa gradskim i općinskim upravama, sa pravnim osobama iz oblasti za koju su osnovani te koordiniraju njihov rad i pripremaju stručne podloge, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje odluka Županijske skupštine i pojedinačnih akata župana.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Županije ustrojavaju se upravna tijela kao posebne ustrojstvene jedinice, i to:


 

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

v.d. pročelnika Maro Hađija

tel:020/351-400

fax:020/321-059

Adresa: Gundulićeva poljana 1

maro.hadija@dnz.hr

 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V.d. pročelnice

Jelena Dadić

Adresa: Pred Dvorom 1

20 000 Dubrovnik

Tel: 020/351-400

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE

V.d. pročelnik

Ivo Klaić

Adresa: Pred Dvorom 1

20 000 Dubrovnik

teL: 020/351-400

fax: 020/351-439

ivo.klaic@dnz.hr

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

 

Pročelnica

NIKOLINA KRALJEVIĆ

Adresa: Vukovarska 16

20 000 Dubrovnik

tel: 020/351-400

fax: 020/311-659

nikolina.sisic@dnz.hr

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

V.d. Pročelnik

MIHO BAĆE

Adresa: Petilovrijenci 2

20 000 Dubrovnik

tel: 020/351-400

fax: 020/321-058

miho.bace@dnz.hr

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Pročelnica

DRAGICA STANIĆ

Adresa: Petilovrijenci 2

20 000 Dubrovnik

tel: 020/351-400

fax: 020/321-066

dragica.stanic@dnz.hr