Uspostava Centra kompetencije za školjkarstvo

Župan Nikola Dobroslavić, sa suradnicima, održao je radni sastanak s Rektoricom Sveučilišta u Dubrovniku Vesnom Vrtiprah sa suradnicima, načelnicima općina Ston i Dubrovačko primorje te predstavnicima školjkara, na temu uspostave Centra kompetencije za školjkarstvo.
Predstavnici Županije, Sveučilišta te prisutnih općina, a uz podršku predstavnika školjkara, usuglasili su se oko osnivanja Centra kompetencije koji će se projektno pripremiti za natječaj najavljen u okviru provedbe Strategije pametne specijalizacije RH. Sveučilište će, u svojim prostorima na Bistrini, osigurati prostor neophodan za rad Centra. Uspostava Centra kompetencije obuhvatiti će niz razvojno – istraživačkih projekata u kojima će uz Sveučilište te lokalnu i regionalnu samoupravu sudjelovati i poduzetnici. Na pripremi pojedinačnih projekata će uz poduzetnike sudjelovati Odjel za akvakulturu te Županijska razvojna agencija DUNEA.
Ovo je drugi Centar kompetencije, uz onaj za agrume predviđen u dolini Neretve, kojeg Dubrovačko – neretvanska županija s partnerima priprema za najavljeni natječaj u okviru provedbe Strategije pametne specijalizacije RH.