Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Na području Dubrovačko-neretvanske županije su 42 zaštićena dijela prirode u 7 različitih kategorija, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

1

Javna ustanova upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode (34 zaštićena područja i 1 zaštićeni mineral), dok ostalim područjima (Nacionalni park Mljet, Park prirode Lastovsko otočje, Rezervat Lokrum i Arboretum Trsteno) upravljaju pojedine Javne ustanove: Javna ustanova Nacionalni park Mljet (JU NP Mljet – tri područja), Javna ustanova park prirode Lastovsko otočje (JU PP Lastovsko otočje – dva područja), Javna ustanova Rezervat Lokrum (JU Rezervat Lokrum – jedno područje) i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU – jedno područje).

Andrija-Carli_Malostonski-zaljev


Zaštićeni dijelovi prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Kategorija Naziv Površina (ha) Godina zaštite
  1 Nacionalni park Mljet (zapadni dio otoka Mljet), upravlja JU NP Mljet 5.375 1960.
  2 Posebni rezervat u moru Malostonski zaljev 4.821,4 1983.
  3 Posebni rezervat ornitološki Kuti 2020.
  4 Ornitološki rezervat

Ihtiološki rezervat

Ušće Neretve 719,33 2020.
  5 Posebni rezervat Močvarno područje “Pod gredom“ kod Metkovića 587 1974.
  6 Posebni rezervat Močvarno područje “Orepak“ kod Metkovića 100 1974.
  7 Posebni rezervat Močvarno područje “Prud“ kod Metkovića 250 1965.
  8 Posebni rezervat Otoci Mrkan, Bobara i Supetar 37,98 1975.
  9 Posebni rezervat Šuma Kočje na otoku Korčuli 4,62 1962.
  10 Posebni rezervat Čempresada „Pod Gospu“ kod Orebića 46 1964.
  11 Posebni rezervat Otok Lokrum, upravlja JU Rezervat Lokrum 70,8 1948.
  12 Posebni rezervat Šumski predjel “Velika Dolina “ u NP Mljet, upravlja JU NP Mljet 15 1965.
  13 Posebni rezervat Modro oko i jezero Desne 164,92 2020.
  14 Posebni herpetološki rezervat Lokve u Majkovima 2022.
  15 Park prirode Lastovsko otočje, upravlja JU PP Lastovsko otočje 19.583 2006.
  16 Spomenik prirode Hrast crnika (Quercus ilex L.) na predjelu Klokolina Žrnovo / 1952.
  17 Spomenik prirode Špilja Šipun u Cavtatu / 1963.
  18 Spomenik prirode Vela spilja kod Vele Luke / 1966.
  19 Spomenik prirode Gromačka špilja / 1986.
  20 Spomenik prirode Močiljska špilja kod sela Pobrežja / 1963.
  21 Spomenik prirode Špilja Rača na Lastovu, upravlja JU PP Lastovsko otočje 0 1965.
  22 Značajni krajobraz Predjel Saplunara na otoku Mljetu – upravlja JU NP Mljet 58,5 1965.
  23 Značajni krajobraz Uvala Prapratno na Pelješcu 108,3 1975.
  24 Značajni krajobraz Rijeka Dubrovačka 350,3 1964.
  25 Značajni krajobraz Otok Badija 97,2 1969.
  26 Značajni krajobraz Konavoski dvori 526,8 1975.
  27 Značajni krajobraz Predolac-Šibenica kod Metkovića 67 1968.
  28 Značajni krajobraz Uvala “Vučina“ s obalnim pojasom na Pelješcu 146 1975.
  29 Park-šuma Šuma alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) u Gornjem Čelu na otoku Koločep 15  1951.
  30 Park-šuma Šuma makija u Donjem Čelu na otoku Koločep 5,03  1951.
  31 Park-šuma Velika i Mala Petka 42,7  1987.
  32 Park-šuma Otočić Ošjak kod Vele Luke na Korčuli 18,5  1954.
  33 Park-šuma Gradski park Hober u Korčuli 25  1969.
  34 Spomenik parkovne arhitekture Arboretum u Trstenom – upravlja HAZU 26 1948.
  35 Spomenik parkovne arhitekture Park Foretić u Korčuli 0,57 1949.
  36 Spomenik parkovne arhitekture Platana (Platanus orientalis L.) na Brsaljama u Dubrovniku 0,1  2007.
  37 Spomenik parkovne arhitekture Pojedinačno stablo čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nym.) u selu Čara na Korčuli /  1948.
  38 Spomenik parkovne arhitekture Skupina stabala čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nym.) iznad Orebića 0,3 1960.
  39 Spomenik parkovne arhitekture Drvored čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nym.) na Korčuli 1,6 1948.
  40 Spomenik parkovne arhitekture Platana (Platanus orientalis L.) u Trstenom 17 / 1951.
  41 Spomenik parkovne arhitekture Platana (Platanus orientalis L.) u Trstenom 18 / 1951.
  42 Zaštićeni mineral Kamene kugle u Općini Pojezerje  / 2011.

 

 

2


Pregled zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije po kategorijama

 

  Kategorije Broj zaštićenih područja Ukupna površina (ha)
  Nacionalni park   1   5.375
  Posebni rezervat   10   6.182,8
  Park prirode   1   19.583
  Spomenik prirode   6   /
  Značajni krajobraz   8   1.724,1
  Park-šuma   5   106,23
  Spomenik parkovne arhitekture   8   28,57
  Zaštićeni mineral   1   /
  Ukupno   40   32.999,7