Završna konferencija projekta Alterenergy u Bariju

U Bariju je održana završna konferencija projekta Alterenergy – Energetska održivost za male zajednice Jadrana i međunarodna radionica „Alterenergy model zajednice“ u sklopu 80. Međunarodnog sajma Fiera del Levante.

U sklopu radionice i završne konferencije, održan je okrugli stol „Alterenergy – najbolje prakse i prijedlozi za kapitalizaciju“ na kojem su prezentirane provedene aktivnosti i rezultati projekta. Također, svi partneri su potpisali Memorandum razumijevanja o suradnji pri razvoju i povećanju energetske održivosti jadranskog područja s posebnom pažnjom usmjerenom na financiranje EU 2014 – 2020, kojim se potiče daljnja suradnja partnera i nakon završetka projekta.

Cilj projekta ALTERENERGY je dizanje svijesti po pitanju obnovljivih izvora energije i energetskih ušteda te njihovo razumijevanje od strane lokalnih aktera i stanovnika. To se želi postići kroz promociju obnovljivih izvora energije u jedinicama lokalne samouprave Jadrana manjim od 10 000 stanovnika, poboljšavajući njihove sposobnosti planiranja i upravljanja integriranim aktivnostima uštede energije i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Ukupna vrijednost projekta je 11,63 milijuna eura, te se provodi od rujna 2011. godine do kraja rujna 2016. godine.

U projektu su korištene metodologije konzultacija i uključivanja kako bi objedinili javna tijela odgovorna za lokalne energetske politike, građane i ekonomske subjekte, kao i sveučilišta, istraživačke institute, energetske agencije i medije. Projektom su također izvršene aktivnosti  podrške internacionalizaciji ekonomskih subjekata iz sektora obnovljivih izvora energije i energetske uštede, implementaciju kampanja jačanja svijesti, preglede energetskih stanja i studije izvedivosti za svaku odabranu ciljanu zajednicu, ali i testiranje infrastrukturnih pilot radova, s visokim replicirajućim potencijalom.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije projektom su obuhvaćene općine Ston, Konavle i Župa dubrovačka za koje su izrađeni Akcijski planovi održivog energetskog razvoja (eng. Sustaibable Energy Action Plan – SEAP). Također, za izvođenje demonstrativne investicije odabrana je Osnovna škola Ston na kojoj su primjenjene sljedeće mjere iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije: instalacija fotonaponske elektrane s dvoosnim sustavom praćenja (traker) do 10 kW, instalacija sustava toplinskih pločastih kolektora i vakuumskih cijevi za pripremu potrošne tople vode te zamjena postojeće unutarnje rasvjete s LED rasvjetom.

Glavni nositelj projekta je Regija Puglia iz Italije zajedno s projektnim partnerima: Regionalna razvojna agnecija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA, Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Goriška lokalna energetska agencija GOLEA iz Slovenije, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo energetike i industrije Albanije, regija Epirus iz Grčke, Centar za obnovljive izvore energije i uštede CRES iz Grčke, Općina Kotor iz Crne Gore, Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije, te iz Italije Regija Abruzzo, Regija Emilia Romagna, Regija Friuli Venezia Giulia, Regija Marche, Regija Molise i Regionalna agencija za poljoprivredu, šumarstvo i sektore poljoprivredne hrane Veneto Agricoltora.