ZELENA AKUPUNKTURA Simbolična sadnja mirte i pinja u urbanom dijelu Grada

U okviru tradicionalnog obilježavanja Europskog tjedna i „Dana otvorenih vrata EU projekata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji”, Regionalna agencija DUNEA je u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Razvojnom agencijom Grada Dubrovnika DURA-om i tvrtkom VRTLAR d.o.o. koja je ujedno i donirala sadnice, u petak 17. svibnja 2019. organizirala simboličnu sadnju autohtonih biljaka mirte (Myrtus communis) i pinja (Pinus pinea) u urbanom dijelu Dubrovnika na lokaciji Boninovo, pod nazivom „Zelena akupunktura Grada“.

Događaju su u ime Regionalne agencije DUNEA prisustvovale više stručne suradnice za provedbu i pripremu EU projekata Olja Ljubišić i Iva Pozniak.

„Prisutnost zelenila i uređenje javnih zelenih površina je preduvjet za održivi razvoj današnje generacije, predstavlja uistinu važan faktor prepoznatljive slike grada, razbija monotoniju suvremene arhitekture u velikim gradskim naseljima, služi kao podsjetnik čovjeku da je dio ekosustava zadovoljavajući potrebu za ostvarenjem kontakta s prirodom, doprinosi održavanju zdravog urbanog okoliša i zdravlja ljudi općenito te ujedno daje savršen prirodni odgovor na utjecaj klimatskih promjena u urbanim prostorima“ izjavila je Pozniak.

U razdoblju od 2007. do danas, Regionalna agencija DUNEA je provela devet, a trenutno provodi šest EU projekata ekološke teme, iz sektora integralnog upravljanja obalom, upravljanja vodama i otpadom, održivog turizma i promicanja održivog razvoja prirodne baštine te je za područje Dubrovačko-neretvanske županije osigurala više od 30 milijuna kuna upravo u navedene svrhe.

Osim toga, Regionalna agencija DUNEA trenutno ima dva prijavljena projekta na temu sprječavanja onečišćenja mora, dok su u postupku prijave tri strateška projekta na teme sprječavanja rizika od onečišćenja, zaštite od požara i poplava i održive marikulture.

NATURA 2000 predstavlja najveće zaštićeno područje na svijetu, obuhvaća gotovo petinu kopnenog područja Europske Unije, dok je više 60 posto Dubrovačko-neretvanske županije pod zaštitom ove ekološke mreže. Simboličnom sadnjom se željelo dati na važnosti upravo mreži NATURA 2000 i njenim ciljnim vrstama među koje i spadaju mirta i pinj, kao prirodnom kapitalu koji daje mnoge mogućnosti za financiranje iz EU fondova i brendiranje u smislu prirodne baštine kao pokretača održivog razvoja.

Ovim događajem istaknula se i važnost urbanog zelenila koje pozitivno utječe na djelovanje negativnih posljedica ljudskih aktivnosti, na promjene u temperaturi, na eroziju tla, pruža čist zrak, vodu i tlo, poboljšava urbanu klimu te općenito održava ravnotežu gradske prirodne i urbane sredine, osiguravajući biodiverzitet i formirajući osnovne strukturalne i funkcionalne elemente koji čine gradove i urbane regije ljepšim mjestima za život. Krošnje drveća i grmlja najprije apsorbiraju dio sunčeve radijacije, zatim stvaraju sjenu u prostoru na kojem se nalaze i smanjuju temperaturu u urbanim prostorima, nad asfaltnim ulicama i trgovima. Pozitivno djelovanje proporcionalno je veličini površine koju vegetacija zauzima.

„Zanimljiv podatak je da je prema aktualnim istraživanjima, pravilno raspoređena stabla mogu reducirati troškove grijanja i hlađenja u prosjeku 10 do 20 posto, nadamo se da ćemo u budućnosti imati priliku organizirati još ovakvih događanja i možda inspirirati građane da i svoje prostore i okućnice zazelene“ zaključila je Pozniak.