Župan u Budimpešti na sastanku Odbora regija o demografskoj obnovi

„Demografske promjene i regeneracija našeg društva, iskustva i politički odgovori iz lokalne i regionalne perspektive“ tema je sastanka koji se održava u organizaciji Europskog odbora regija u Budimpešti. Sastanku koji se održava u zgradi Mađarskog nacionalnog parlamenta nazoči župan Nikola Dobroslavić u svojstvu člana grupe Europske pučke stranke.

Demografske promjene su, uz globalizaciju i tehnološku evoluciju, jedna od tri glavne sile u preoblikovanju današnje Europske unije. Kako bi utjecale na negativne trendove prirasta i starenja stanovništva EU, lokalne i regionalne vlasti traže konkretne odgovore i politike na području kohezije, inovacija, prijevoza, zdravstva, zapošljavanja i ruralnog razvoja.

Članovi grupe Europske pučke stranke Odbora regija i stručnjaci raspravljaju o rješenjima i koordinaciji na svim razinama vlasti prema vođenju procesa demografske obnove ka novoj ravnoteži.