Župan Dobroslavić na 122. plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija u Bruxellesu

Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao je u radu 122. plenarnog zasjedanja Europskog odbora regija u Bruxellesu. U svjetlu pokretanja pregovora o napuštanju EU-a s Ujedinjenom Kraljevinom na raspravi o učinku Brexita na regije i gradove sudjelovao je i glavni pregovarač EU-a  Michel Barnier.

Također, na dnevnom redu zasjedanja bile su i rasprave o europskoj prehrambenoj politici, smanjenju rizika od katastrofa te budućnosti Europe. Rasprava o budućnosti Europe u OR-u se vodi u okviru šireg političkog promišljanja o smjeru u kojem bi se EU trebala kretati. To je proces u sklopu kojeg OR ove godine organizira desetke dijaloga građana širem EU-a.

U cilju kvalitetnijeg upravljanja u prirodnim katastrofama donesen je akcijski plan u kojem se podržava razvoj i promicanje lokalnih platformi o smanjenju rizika od katastrofa. U raspravi o održivoj prehrambenoj politici predložene su inicijative i mjere koje će podržavati europsku prehrambenu politiku iz lokalne i regionalne perspektive. Osim ovih tema, čelnici lokalne i regionalne samouprave iz 28 zemalja EU-a raspravljali su o mogućnostima suradnje zdravstvenih sustava te poboljšanju javnog zdravstva, razvoju zdravstvene zaštite te načinima na koje prekogranična suradnja može pomoći u razvoju europskih zdravstvenih sustava. Primjereno i održivo financiranje zdravstvene skrbi od ključne je važnosti za osiguravanje sveobuhvatne, pristupačne i kvalitetne zdravstvene skrbi. Ukazano je posebice na mentalne probleme i kronične bolesti na koje otpada najveći dio troškova zdravstvene zaštite i drugih oblika socijalne pomoći.

Župan Dobroslavić sudjelovao je i na sastanku Interregionalne grupe za Jadransku i Jonsku regiju na temu utjecaja regija na predlaganje i realizaciju prioritetnih projekata koji se iz lokalne i regionalne perspektive smatraju preduvjetom ukupnog razvoja ovih prostora.

33549885096_0b6ab63a59_k