Župan na konferenciji „Gradovi i regije razvijaju teritorijalnu transeuropsku prometnu mrežu“ u Brindisiju

Župan Nikola Dobroslavić sudjeluje u radu konferencije „Gradovi i regije razvijaju teritorijalnu transeuropsku prometnu mrežu“ koja se u organizaciji klupa EPP pri Europskom odboru regija održava u Brindisiju u Republici Italiji.

Na konferenciji se razgovara o rješenjima za postizanje integrirane prometne politike i njezinom doprinosu uspješnom gospodarstvu EU-a kroz poticanje trgovine i gospodarskog rasta i osiguranje milijuna radnih mjesta. Tema sastanka su primjeri iz prakse koji govore o ciljanim javnim i privatnim ulaganjima u prometnu infrastrukturu i sustave koji mogu imati znatan izravan i neizravan  učinak na zapošljavanje u doba kada je nezaposlenost u nekim državama članicama EU-a i dalje visoka. Traže se mogućnosti i sinergije između različitih instrumenata financiranja i doprinosa iz nadnacionalnih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih izvora, zajedno s javno-privatnim partnerstvima. Naglašena je potreba jačanja sposobnosti lokalnih i regionalnih vlasti da se služe inovativnim financijskim instrumentima kako bi se osigurala ulaganja za ispunjavanje ciljeva politike.

U Deklaraciji konferencije podržava se proširenje postojeće Transeuropske mreže prometnica dovršenjem baltičko-jadranskog koridora, uključujući i proširenje na čitavom jadransko-jonskom obalnom području do Brindisija s jedne strane, odnosno do južne Grčke s druge strane. Naglašeno je da projekti poput željezničke pruge za vlakove velikih brzina na talijanskoj obali Jadrana te autocesta na jadransko-jonskoj istočnoj obali trebaju premostiti postojeći infrastrukturni jaz u ovom području te pomoći u poboljšanju investicija u mrežu cestovnih, pomorskih i zračnih veza između istoka i zapada.

Povezanost osnovne mreže prometne infrastrukture s transeuropskim mrežama i koridorima jedan je od osnovnih ciljeva i važan preduvjet za ravnomjeran razvoj svih članica stoga EU kontinuirano ulaže napore da se, usporedno s povećanjem broja članica, omogući izgradnja potrebnih prometnica i integriraju nacionalne mreže prometnica u jedinstvenu Transeuropsku mrežu prometnica (Trans – European Network – Transport, TEN-T).