Župan Dobroslavić na online konferenciji o novom planu EU i neovisnosti o ruskom plinu

U sklopu kampanje “Green Deal Going Local”, župan Nikola Dobroslavić, u funkciji veleposlanika Pakta o klimi Europskog odbora regija, sudjeluje u radu konferencije o novom planu neovisnosti EU o ruskom plinu. Nova stvarnost energetskog tržišta zahtijeva veliki napor lokalnih i regionalnih vlasti koje se moraju nositi s posljedicama povećanih cijena energije, koje sada pogoršava i neizvjesnost oko opskrbe energijom. U tom kontekstu Sporazum gradonačelnika i Pakt o klimi pojavljuju se kao ključni pokretači u poticanju tranzicije potrebne za ponovno jačanje energetske otpornosti EU. Članovi obiju mreža raspravljaju kako ići dalje i brže u tranziciji prema sigurnoj, pristupačnoj i održivoj energiji.

“Green Deal Going Local” vodeća je inicijativa Europskog odbora regija koja kroz političko angažiranje želi regije i gradove staviti u prvi plan tranzicije EU-a prema klimatskoj neutralnosti koja uključuje skup alata za komunikaciju i angažman za ubrzanje zelene tranzicije na lokalnoj i regionalnoj razini. Komunikacijska kampanja pokrenuta je u lipnju 2020. godine.

Uz članove Odbora regija na ovoj konferenciji sudjeluju predstavnici Europske komisije, predstavnici Političkog odbora Sporazuma gradonačelnika, financijski stručnjaci te predstavnici klimatskih organizacija kao i lokalni i regionalni dužnosnici.