Župan Dobroslavić na povjerenstvu Europskog odbora regija za politiku teritorijalne kohezije i proračun Europske unije

Župan Nikola Dobroslavić sudjeluje u radu povjerenstva Europskog odbora regija za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a na sastanku u Pragu. Rasprave se vode o izvješću o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, malim urbanim područjima kao ključnim akterima u upravljanju pravednom tranzicijom, smjernicama za razvoj transeuropske prometne mreže, povećanju potpore regijama s geografskim i demografskim poteškoćama u okviru kohezijske politike te prijedlogu mišljenja Odbora regija: „Ususret makroregionalnoj strategiji za Sredozemlje“ koje u funkciji izvjestitelja na ovom sastanku predstavlja župan Dobroslavić.

 

U svom izlaganju župan Dobroslavić govorio je o ključnoj ulozi makroregija u jačanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije EU i njezina bliskog susjedstva jer omogućuju bolje rješavanje specifičnih i zajedničkih izazova u prekograničnim područjima kroz komunikaciju i suradnju te da je ključno oblikovati makroregionalnu strategiju na razini sredozemnog bazena i da ona mora obuhvaćati sva tri podbazena, zapadni, istočni i jadransko-jonski, kako bi se pružila smislena rješenja za zajedničke izazove. „Ta strategija mora, stoga, od početka biti otvorena za sve i mora u konačnici imati za cilj obuhvaćanje cijelog sredozemnog bazena na svim trima obalnim stranama“, naglasio je Dobroslavić. Također, istaknuo je mogućnost dodjele značajnih financijskih sredstava potpori sredozemnim projektima, uključujući sedam milijardi eura koje je Europska komisija stavila na raspolaganje u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju–Globalna Europa. Na kraju izlaganja izrazio je poziv Odbora regija Europskom vijeću da predloži Europskoj komisiji 2022. da razvije makroregionalnu strategiju za Sredozemlje s akcijskim planom koji će omogućiti Vijeću i Europskom parlamentu da odobre strategiju u drugoj polovici 2023. tijekom španjolskog predsjedanja.

 

 

U okviru ovog sastanka Odbora regije u Pragu, održana je i konferencija „Ulaganje u dekarbonizaciju i modernizaciju javnog prijevoza“ na kojoj su, uz članove, o projektima usmjerenim na smanjenje emisija stakleničkih plinova u javnom prijevozu raspravljali predstavnici češkog predsjedništva Vijeća EU i drugih europskih institucija.