Župan Dobroslavić; „Odbor regija će nastaviti blisko pratiti implementaciju Jadransko-jonske strategije“

Kao izaslanik Europskog odbora regija, župan Nikola Dobroslavić, sudjelovao je na panelu foruma Strategije Europske unije za Jadransku i Jonsku regiju (EUSAIR) koji se održava u Dubrovniku u organizaciji Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske.

Kao glavni inicijator Europske strategije za Jadransku i Jonsku regiju još od 2010 godine, Europski odbro regija  je posebno zainteresirana institucija za realizaciju ovog projekta. On predstavlja glavno mjesto sastanaka Jadransko-jonske zajednice i okupljanjanja velikog broja lokalnih dionika, regija, gradova i općina oko ove ideje. Jadransko-jonska strategija, te izbjeglička i migrantska kriza vrlo su visoko na rasporedu rada tijela ove europske instutucije.

Dobroslavić je naglasio potrebu upravljanja Strategijom sa više razina, važnost izdizanja iznad ministarstava vanjskih poslova te uključivanje ministarstava kompetentnih za svaku pojedinačnu temu, poput ministarstava turizma ili posebno prometa zbog nedostatne prometne povezanosti unutar regije. Također je podržao uključenje regionalne i lokalne uprave u rad tematskih upravljačkih grupa Strategije. Predložio je promoviranje trajne platforme suradnje mreže gradova, luka, sveučilišta, istraživačkih centara, prekograničnih turističkih strategija koje se u dosadašnjem iskustvu pokazalo korisnim, te uz predstavljanje svog dosadašnjeg rada na polju prekogranične suradnje, uputio poziv za stvaranje strukture odozdo prema gore.

Prvi godišnji forum Strategije EUSAIR danas završava s radom. U Dubrovniku je uz visoke predstavnike Europske komisije okupio ministre vanjskih poslova i ministre mjerodavne za fondove Europske unije država sudionica Strategije, dionike iz ministarstava, lokalne i regionalne samouprave, obrazovanja i znanstveno istraživačkih institucija, privatnog sektora, civilnog društva i druge. Raspravljalo se i o provedbi Strategije u okviru četiri stupa; plavog rasta, povezivanja regije, kvalitete okoliša i održivog turizma.