Župan Dobroslavić sastao se s Vladinom povjerenicom Medović

Župan Nikola Dobroslavić sastao se u Županiji s Nadom Medović, imenovanom povjerenicom Vlade RH za Grad Dubrovnik nakon razrješenja gradonačelnika i raspuštanja Gradskog vijeća zbog nedonošenja proračuna za ovu godinu.

Župan je čestitao povjerenici Medović na imenovanju i izrazio uvjerenost da će Grad u razdoblju do lokalnih izbora funkcionirati uredno, u skladu sa zakonskim propisima i štiteći sve korisnike proračuna.

Povjerenica Medović naglasila je da je svjesna zadaće koju joj je povjerila Vlada ovim imenovanjem i da ju je spremna obaviti odgovorno i na najbolji način. Istaknula je kako će se zauzimati za mirno i stabilno funkcioniranje Grada i osiguravanje uvjeta za neometano djelovanje svim proračunskim korisnicima. Također je istaknula da će Grad organizirati tradicionalnu Večeru od Kandelore kako bi se ta pozitivna tradicija održala kao i svake godine pred veliku Festu sv. Vlaha.

Župan je pozdravio taj pristup i naglasio da su Grad i njegova tradicija neprolazne vrjednote, a da su političke i druge garniture prolazne. “Ništa pojedinačno ili osobno ne smije biti ispred Grada, svaka manifestacija mora se prilagođavati Gradu i njegovom naslijeđu, pogotovo sv. Vlahu, a nikako da se Grad i sv. Vlaho nekome ili nečemu prilagođavaju”, istaknuo je Župan.