Župan Dobroslavić u Bruxellesu vodio Javno savjetovanje o inicijativi za strategiju mediteranske makroregije

Župan Nikola Dobroslavić u Bruxellesu je vodio Javno savjetovanje o inicijativi za strategiju mediteranske makroregije uz online prijenos.

Europski odbor regija priprema mišljenje “Prema makroregionalnoj strategiji na Mediteranu” te je za izvjestitelja imenovao dubrovačko-neretvanskog župana Nikolu Dobroslavića, predsjednika Jadransko-jonske euroregije i voditelja hrvatskog izaslanstva u Odboru regija. Zainteresirani dionici pozvani su na javno savjetovanje o predmetnom mišljenju.

Mediteranska regija, dom za više od 500 milijuna stanovnika, oduvijek je bila strateško područje za EU. Posebno je osjetljiva na globalno zatopljenje i ekološke izazove, kao i na socio-ekonomske izazove, s kojima se ne može nositi samo jedna država. Mediteranska regija također ima veliki potencijal koji bi se mogao dalje iskoristiti za dobrobit svih svojih članica (npr. turizam, obnovljivi izvori energije).

Makro-regionalne strategije okupljaju regije iz država članica i trećih zemalja koje su suočene sa zajedničkim nizom izazova i osiguravaju koordiniran pristup rješavanju tih izazova. Postigle su značajne rezultate, posebno u pogledu zaštite okoliša.

Mišljenje Odbora regija istražit će i dati konkretne preporuke o tome kako bi makroregionalna strategija mogla omogućiti mediteranskim zemljama i regijama učinkovitiju suradnju, promičući sinergiju europskih programa. Operativni alati potrebni su za izgradnju konkretnih akcijskih planova i provedbu zajedničkih projekata, na temelju prioriteta identificiranih kroz postojeće platforme za suradnju, kao što su Euro-mediteranska regionalna i lokalna skupština (ARLEM) ili Unija za Mediteran (UfM). Ideja o makroregionalnoj strategiji za Mediteran nije nova i o njoj se u prošlosti raspravljalo među institucijama i dionicima EU-a, ali hitnost izazova i povoljan politički kontekst podržavaju davanje novog poticaja ovoj inicijativi. Pitanja koja treba razmotriti u pogledu stvaranja makroregije na Mediteranu uključuju koordinaciju s već postojećim okvirom suradnje, njezin opseg, upravljanje i ključne tematske prioritete kojima se treba baviti.

Putem ovog online savjetovanja s dionicima, župan Dobroslavić i stručnjak, profesor Višeslav Raos konzultiraju relevantne dionike i prikupljaju njihove stavove o ovoj temi.