Župan Dobroslavić u žiriju za nagradu „Izgradnja Europe preko granica 2016“

Temeljem natječaja Europskog odbora regija za najbolju Europsku grupaciju za teritorijalnu suradnju (EGTS) izabran je projekt Prekogranična bolnica Cerdanya iz Katalonije. Nagrada „Izgradnja Europe preko granica 2016“ dodijeljena je na ceremoniji u Bruxellesu za postignute rezultate u prekograničnoj suradnji, rastu i stvaranju novih radnih mjesta, sukladno Strategiji Europa 2020.

Bolnica je smještena u Kataloniji u mjestu Cerdanya s populacijom od 32000 stanovnika te gravitirajućom populacijom od 120000 stanovnika i prilivom od turizma. Financirana putem korištenja sredstava EU fondova, bolnica je počela sa radom 2014. godine kao pravni oblik; Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ciljem zajedničkog upravljanja dva javnozdravstvena sustava susjednih zemalja, Španjolske i Francuske te integracijom zdravstvenih usluga s obje strane granice uzimajući najbolje i najpovoljnije od svakog sustava. Ovaj primjer pokazuje da je Europska grupacija za teritorijalnu suradnju vrlo koristan pravni alat koji je u mogućnosti realizirati veće projekte na prekograničnoj razini integrirajući područja u rješavanju važnih problema.

Župan Dobroslavić pozvan je za sudjelovanje u žiriju temeljem svog rada na dokumentu; Jačanje prekogranične suradnje – potreba za boljim pravnim okvirom, usvojenim koncem prošle godine u Europskom odboru regija.