Župan na forumu EU za poboljšanje rasta i uvjeta življenja u urbanim sredinama

Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao je u radu Foruma EU za poboljšanje rasta i uvjeta življenja u urbanim sredinama. Forum je u Amsterdamu organizirao Europski odbor regija s ciljem pronalaska novih modela integriranog upravljanja od strane EU na način da se  u stvaranje politika i legislative uključe sve razine vlasti te da se ostvari kvalitetna i koordinirana suradnja sa privatnim sektorom I civilnim društvom. Gradovi su moćni pokretači razvoja i stvaranja novih radnih mjesta kroz koje EU nastoji ostvariti ciljeve, ekonomskog, socijalnog i teritorijalnog rasta, sukladno Strategiji do 2020. godine. Istovremeno, gradovi se svakodnevno suočavaju sa složenim izazovima, demografskim i klimatskim promjenama, nezaposlenošću mladih, te posljedicama migrantske krize.

Forum je rezultirao potpisivanjem sporazuma o urbanom razvoju, kojim se nastoje pronaći modeli koji će uključiti gradove, regionalne i lokalne vlasti u bližu suradnju s institucijama EU u cilju zajedničke pripreme novih politika upravljanja.    Forumu  je okupio predstavnike Europske Komisije, država članica, relevantne stručnjake te predstavnike lokalne i regionalne samouprave.