Župan na sastanku Europskog odbora regija

Župan Nikola Dobroslavić je u funkciji člana Radne skupine Europskog odbora regija za odnose sa BiH, prisustvovao sastanku u Brčko distriktu BiH, gdje se raspravljalo o pregledu paketa obveza u cilju proširenja za BiH u razdoblju do konca 2017. godine, te o uspostavi funkcionalnog okvira među svim razinama upravljanja u sklopu procesa integracija BiH u EU.

U svom izlaganju župan Dobroslavić  istaknuo je potrebu dodatnog zauzimanja na rješavanju problema jednakopravnosti naroda u BiH kao jednog od ključnih preduvjeta za razvoj povjerenja i institucija.

Opći cilj ove Radne skupine Europskog odbora regija, koja je osim za BiH zaduzena za Albaniju I Kosovo, je osigurati da se lokalne i regionalne vlasti tih zemalja aktivno uključuju u procese proširenja, posebice u pogledu pravilne provedbe pravne stečevine EU na regionalnoj i lokalnoj razini.