Župan Nikola Dobroslavić imenovan članom Vijeća nacionalnih veleposlanika Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju ispred EOR-a

Župan Nikola Dobroslavić imenovan je članom Vijeća nacionalnih veleposlanika Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju ispred Europskog odbora regija. Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju inicijativa je Europske komisije koja okuplja više od 10 000 lokalnih vlasti iz 61 zemlje koje su se dobrovoljno obvezale na postizanje energetskih ciljeva EU-a te usklađenje s ambicijama Europe da do 2050. godine postane prvi klimatski neutralan kontinent.

Na ceremoniji imenovanja Župan Dobroslavić istaknuo je kako je nužna suradnja kako bi ublažile klimatske promjene.

”Upravo zato Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju tako je važan alat. U Republici Hrvatskoj 70 gradova i općina pristupilo je Savezu gradonačelnika za klimu i energiju. Ciljevi Saveza u skladu su sa zajedničkom vizijom Dubrovačko-neretvanske županije, njezinih gradova i općina. Kao član Odbora regija, a posebno kao župan i stanovnik Dubrovačko-neretvanske županije ponosan sam što se naših devet jedinica lokalne samouprave među prvima pridružilo ovoj važnoj inicijativi. Lokalne vlasti bore se protiv klimatskih promjena na razini koja je najbliža građanima i njihovi napori i planovi moraju se dalje ojačati i ažurirati do 2030. godine. Stoga je potrebno aktivirati tehnološke i financijske resurse, kao i stručno znanje, kako bi se pojačali lokalni napori. Potrebno je stalno poticati ulaganja i inovacije te stjecati veću potporu i sudjelovanje zajednice kroz što više aktivnih sudionika u energetskoj tranziciji”, zaključio je Dobroslavić.

Vijeće nacionalnih veleposlanika u koje je imenovan župan Dobroslavić surađuje s političkim odborom inicijative kako bi se promicao pristup usmjereniji na pojedine zemlje. Uloga nacionalnih veleposlanika je podupiranje inicijative u klimatskoj politici i energetskoj tranziciji na različitim razinama, od lokalne, nacionalne, europske do međunarodne razine kako bi se potaknule koalicije inicijativa za postizanje nulte neto stope emisija.