Župan Nikola Dobroslavić izabran za predsjednika Partnerskog vijeća statističke regije Jadranska Hrvatska

Na konstituirajućoj sjednici Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske, održanoj u Splitu, župan Nikola Dobroslavić izabran je za predsjednika  Partnerskog vijeća statističke regije Jadranska Hrvatska na razdoblje od dvije godine. Za podpredsjednika  je izabran župan Istarske županije Valter Flego.

 

Pored odabira vodstva, u uvodnom dijelu sjednice pomoćnica ministra regionalnog razvoja Marija Vučković predstavila je ulogu i način rada Vijeća te je usvojen Poslovnik o radu.

 

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Partnersko vijeće Jadranske Hrvatske osnovano je Odlukom Vlade RH sukladno načelu partnerstva i suradnje, kako bi se povezali svi dionici razvoja na razini statističke regije. Partnersko vijeće Jadranske Hrvatske sastavljeno je od predstavnika tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalnih koordinatora, gospodarskih subjekata, pripadnika znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva s područja statističke regije.

 

Partnersko vijeće statističke regije Jadranska Hrvatska osnovalo se radi sudjelovanja u utvrđivanju prioriteta razvoja statističke regije, predlaganja strateških projekata na razini statističke regije te njihove provedbe i praćenja. Jedan od prioritetnih ciljeva djelovanja ovog vijeća je poticanje razvoja ovog dijela Hrvatske, kao i priprema i praćenje provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga razvoja.

 

Statistička regija Jadranska Hrvatska obuhvaća sedam županija: Dubrovačko-neretvansku, Istarsku, Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku i Zadarsku.

 

Župan Dobroslavić naglasio je važnost Partnerskog vijeća za ukupan razvoj svih jadranskih županija, pozvao izabrane članove na aktivan rad te otklonio mogućnost grupiranja županija po modelu regija i planskih područja. Naglasio je stav da se županije mogu i trebaju samo interesno povezivati na zajedničkim programima u skladu sa svojim razvojnim potrebama.