Župan u Oviedu o reformi zajedničkog sustava azila EU

Župan Nikola Dobroslavić kao član povjerenstva za građanstvo, upravljanje, institucionalne i vanjske poslove (CIVEX) u sklopu Europskog odbora regija, prisustvuje sastanku čija je tema reforma zajedničkog europskog sustava azila te lokalna i regionalna perspektiva programa Europske komisije kojom se želi osigurati prikladnost i učinkovitost propisa. U okviru tog programa poduzimaju se mjere za pojednostavljenje zakonodavstva EU-a u cilju jeftinijeg i stabilnijeg regulatornog okvira kojim se podupire rast i otvaranje radnih mjesta. Za ispunjenje tih ciljeva, osim suradnje europskih institucija i država članica, neophodno je uključenje svih razina vlasti kako bi se te koristi ostvarile uz najmanji mogući trošak za građane i poduzetnike.

Povjerenstvo raspravlja i o regulatornom okviru vezano za zakonite migracije, integraciji državljana trećih zemalja te o partnerstvu s tim zemljama u okviru Europskog migacijskog programa.

Na sastanku, uz sedamdeset članova Povjerenstva, sudjeluju i stručnjaci iz 28 zemalja Europske unije. Domaćin ovog događanja je španjolska pokrajina Asturija, a u sklopu programa održava se i konferencija „Promicanje građanstva EU-a“ u cilju jačanja osvještenosti o pravima povezanima s građanstvom Unije kroz demokratsko i građansko sudjelovanje u promicanjima zajedničkih vrijednosti.