Župan na sastanku europskih lokalnih čelnika s povjerenicom Cretu i Višegradskom skupinom u Varšavi

Župan Nikola Dobroslavić prisustvovao je sastanku europskih lokalnih čelnika u Varšavi, koji su usvojili prijedloge o kohezijskoj politici nakon 2020. Domaćin sastanka je bilo Mazovjecko vojvodstvo Povjerenstvo OR-a za teritorijalnu kohezijsku politiku i proračun EU-a (COTER).

Veća ulaganja u smanjivanje rizika i mobiliziranje regija i gradova kako bi građanima ponudili nove mogućnosti, trebala bi biti glavni odgovor na izazove u razdoblju nakon Brexita. To je glavna poruka koju su iz Varšave poslali članovi Odbora regija, kao i povjerenica EU za regionalnu politiku Corina Cretu te predstavnici ministarstava za razvoj iz Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke, Hrvatske, Bugarske, Rumunjske i Slovenije.

Kohezijska politika – sa sredstvima u visini 454 milijarde eura do 2020. – bez sumnje je glavni investicijski instrument EU-a kojim se podupire uključiv i pametan rast u svim europskim regijama. Tom se politikom smanjuju razlike u razvoju, šire inovacije te povećava konkurentnost gospodarstva EU-a uključivanjem institucija EU-a, nacionalnih vlada, kao i regionalnih vlasti.

Župan Nikola Dobroslavić, u kontekstu rasprave o kohezijskoj politici, izjavio je sljedeće: “Kohezijska politika je, nakon poljoprivredne, druga financijski najznačajnija politika EU-a. Ona je pokazala snagu za promjene te doprinos rastu u EU-u izravno stvarajući značajan broj radnih mjesta. Pretpostavka za uspješno provođenje politike svakako je nacionalna politika usklađena s prioritetnim ciljevima EU-a, ali i fokusirana na one projekte koji su u funkciji razvoja nacionalne ekonomije. Međutim, unatoč širokom rasponu investicija i usmjeravanju sredstava na ekonomski i socijalni razvoj, Europsku uniju i dalje karakteriziraju velike ekonomske nejednakosti. Držim potrebnim sve veće uključivanje regionalnih vlasti u proces donošenja odluka bitnih za implementaciju mjera kohezijske politike, kao i za njihovo financiranje, u cilju regionalnog razvoja i ekonomskog sustizanja. Regijama, gradovima i općinama kao potencijalnim mjestima ulaganja, povlačenje sredstava iz kohezijskih fondova postalo je sve privlačnije te pozdravljam inicijative za pojednostavljenja financiranja kroz ESIF fondove, kao i inicijative da se kohezijskoj politici i nakon 2020. godine osigura važna uloga u EU-u.“

Sastanku je prisustvovala i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac. Također, organizirana je i konferencija  koja je omogućila razmjenu stajališta između stručnjaka za kohezijsku politiku EU-a i djelatnika na terenu o tome kako pojednostaviti tu politiku, a istodobno povećati njezinu učinkovitost i prilagoditi je stvarnim potrebama lokalnih gospodarstava.

 

unnamed