Župan sudjelovao na Izvršnom odboru Hrvatske zajednice županija

Župan Nikola Dobroslavić prisustvovao Sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija na temu reforme lokalne i područe (regionalne) samouprave te budućnosti županijskih uprava za ceste, održanoj danas u Zagrebu.
Istaknuta je važna pozitivna uloga županijskih razvojnih agencija koje spašavaju cjelokupnu gospodarsku situaciju. Županije su, zahvaljujući njima, najuspješnije u povlačenju sredstava iz EU fondova, a upravo su one najsiromašnije ujedno i najuspješnije u korištenju EU sredstava jer su tu prepoznale svoju priliku da građanima omoguće dodatne sadržaje, edukaciju i priliku za pokretanje gospodarstva.
Izvršni odbor Hrvatske zajednice županija još je jednom naglasio važnost fiskalne decentralizacije i potrebu izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odlučivanje o lokalnim potrebama, ali i raspoređivanju sredstava, kažu, treba se spustiti na razinu blisku građanima.