Župan i suradnici u obilasku učeničkih domova

Župan Nikola Dobroslavić i pročelnici Marijeta Hladilo i Blaž Pezo obišli su Ženski đački dom Dubrovnik i Muški učenički dom Dubrovnik kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač.

Tijekom obilaska Muškog učeničkog doma župan Dobroslavić s ravnateljem Borisom Njavrom razgovarao je o projektu nadogradnje doma te o stvaranju potebnih preduvjeta za njegovu realizaciju.

U Ženskom đačkom domu o problematici i projektima župan i pročelnici razgovarali su s ravnateljicom Maricom Pendo.

Tom je prilikom župan naglasio kako će Županija kontinuirano nastavit pružat financijsku potporu za oba doma.

domovi2l (2)