Župani nezadovoljni novim Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Župan Nikola Dobroslavić sujedlovao je u Šibeniku na a 44. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija na kojoj se raspravljalo o novom Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, koji bitno mijenja obveze doktora specijalizanta, odnosno specijalista prema ustanovi koja ga šalje na specijalizaciju i to na štetu ustanove.

Prema izmjenama i dopunama Pravilnika koje su stupile na snagu 16. srpnja u troškove specijalizacije nije uključena bruto plaća doktora medicine. Do donošenja ovih izmjena, ako je liječnik odlučio raskinuti ugovor prije isteka specijalizacije morao je podmiriti sljedeće troškove specijalizacije: troškovi glavnog mentora, mentora i komentora, trošak zdravstvene ustanove u kojima se obavlja specijalističko usavršavanje, trošak poslijediplomskog specijalističkog studija, trošak završnog i specijalističkog ispita, trošak knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, trošak dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju i trošak bruto plaće liječnika. Uzmemo li u obzir kako upravo plaća predstavlja najveću stavku u troškovima specijalizacije, liječnicima će sada biti puno lakše napustiti ustanovu jer za prijevremeni raskid ugovora neće morati plaćati velike penale.

-Prema nekim udrugama i stručnim organizacijama Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine je zakonski sporan te neustavan. Propituje se i retroaktivna primjena što je neuobičajeno za ovu vrsta akata. Uz sve to, postoji i ozbiljna prijetnja da ovakvi izmijenjeni pravilnici oštete županijske bolnice čiji smo mi osnivači. Na primjer, projekcija troškova koji bi nastali vezano uz Karlovačku, Brodsko-posavsku ili Vukovarsko-srijemsku županiju iznos od 80 do 100 milijuna kuna pojedinačno po županiji- istaknuo je predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk.

Kako bi se kvalitetnije i bolje pristupilo ovoj problematici župani su na sjednici donijeli zaključak da će ministru zdravlja predložiti da Pravilnik stavi van snage te da u svaki sljedeći postupak izrade prijedloga o načinu reguliranja provedbe i financiranja specijalističkog usavršavanja doktora medicine uključi sve relevantne čimbenike i zainteresirane strane.

-Posebno je potrebno uključiti one koji su zakonski nositelji prava i obveza u odnosu na osiguravanje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva, organiziranje i osiguravanje ostvarivanja zdravstvene zaštite, odnosno osiguravanja dostupnosti, kontinuiteta i kvalitete zdravstvene zaštite, a to su sve županije u Republici Hrvatskoj- stoji u zaključku.

Raspravilo se i stanje s prijedlogom Plana gospodarenja otpadom RH i zaustavljanjem gradnje centara za gospodarenje otpadom od strane tehničkog ministra Dobrovića. Svi župani su suglasni da je Vlada dobro postupila kad je odbila prijedlog Plana gospodarenja otpadom, jer je on manjkav i javna rasprava od 8 dana za takav dokument je neprihvatljiva. Također je zajednički stav da svi centri koji su pred realizacijom, među njima i Lučino razdolje, moraju ići u realizaciju jer bi svako drugo rješenje bilo neodgovorno i opasno zbog vraćanja 10-tak godina unatrag i zbog penala koji nam prijete od EU zbog neizvršavanja preuzetih obveza glede zbrinjavanja otpada. Župan Dobroslavić ponovno je istaknuo da projekt CGO Lučino razdolje, što se tiče DNŽ, ide dalje, a ako ga netko želi zaustaviti morat će preuzeti svu odgovornost za posljedice takvog postupanja. Zajednica će uputiti pismo Vladi RH, a o tome će se obavijestiti i novi predsjednik Hrvatske vlade čim ona bude sastavljena.