Županija obilježava 700 godina ljekarne Male braće

Župan Nikola Dobroslavić na radnom je sastanku s ravnateljicom i predsjednikom Upravnog vijeća Ljekarni Dubrovnik Marijom Bagović Lučić i Draganom Vukićem razgovarao o obilježavanju 700 godina ljekarništva Male braće u Dubrovniku.

Naime,  od 1317. godine u samostanu Male braće u Dubrovniku neprekidno se obavlja ljekarnički posao i pripravljaju medikamenti, pa je ova apoteka svrstana među najstarije u Europi.

Dubrovačko-neretvanska županija imenovat će organizacijski odbor za proslavu ove značajne obljetnice, a planirano je izdavanje monografije te organizacija znanstvenog skupa.

m1