Županija osigurala edukaciju za 54 pomoćnika u nastavi

U okviru projekta “Zajedno možemo sve! – 3”, kojeg već treću godinu uspješno provodi Dubrovačko-neretvanska županija, provedena je edukacija i stručno osposobljavanje za rad s učenicima s teškoćama za pomoćnike u nastavi.

Naime, Dubrovačko-neretvanska županija kroz projekt „Zajedno možemo sve! – 3“, vrijedan gotovo dva i pol milijuna kuna, osigurala je za školsku godinu 2016./17. 54 pomoćnika u nastavi za 57 učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač.  I ove godine provedena je edukacija i stručno osposobljavanje te je svih 54 pomoćnika u okviru spomenutog projekta stručno osposobljeno za rad s učenicima.

Kroz 20 sati predavanja i vježbi u grupama, pomoćnici u nastavi upoznali su se sa odgojno obrazovnim potrebama učenika s teškoćama, odgojno obrazovnom inkluzijom i oblicima inkluzivne potpore u hrvatskom školstvu, s karakteristikama i pravima učenika s teškoćama te su razvijali metode pružanja podrške u odgojno obrazovnom procesu za učenike s teškoćama. Polaznici stručnog osposobljavanja aktivno su sudjelovali na predavanjima i vježbama i time usavršili vještine koje su im potrebne za uspostavljanje uspješne suradnje s učiteljima, nastavnicima, stručnim timom škole te roditeljima i vršnjacima učenika s teškoćama.

m1