Županija poklonila predstavu dubrovačkim maturantima

Predstava „Duša od krumpira“ prikazana je danas u Kazalištu Marina Držića dubrovačkim maturantima u sklopu projekta „Poklon predstava maturantima s područja Dubrovačko-neretvanske županije“

Župan Nikola Dobroslavić uvodno je pozdravio maturante te izrazio zadovoljstvo provedbom ovog i sličnih projekata u kojima Dubrovačko-neretvanska županija surađuje s osnovnim i srednjim školama. Također je naglasio da će se ta vrsta suradnje nastaviti i u budućim projektima.

Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji s Kazalištem Marina Držića Dubrovnik pokrenula je  projekt „Poklon predstava maturantima s područja Dubrovačko-neretvanske županije“ u sklopu kojeg svim učenicima završnih razreda srednjoškolskih obrazovnih ustanova s područja našeg Grada i Županije omogućuje gostovanje na predstavi u repertoaru Kazališta  Marina Držića.

Ovo je druga godina u kojoj se vrlo uspješno realizira projekt i nailazi na veliki interes učenika.Prošle godine je u mjesecu listopadu predstava „Prikazanje muke Isusove“  odigrana tri puta za 595 maturanata sa otoka Korčule i doline Neretve.

Ove godine Županija poklanja za maturante s područja Grada Dubrovnika predstavu “Duša od krumpira”, esej o povijesti Dubrovnika. Tekst je napisao naš sugrađanin Rade Jarak u režiji Ozrena Prohića.

Interes za navedenu predstavu su iskazale i potvrdile Gimnazija Dubrovnik, Turistička i ugostiteljska škola, Ekonomska i trgovačka škola,  Pomorsko-tehnička škola, Obrtnička škola i Privatna gimnazija. Na ovoj predstavi gostuje 217 maturanata.

S obzirom na interes maturanata i pozitivna iskustva ovaj projekt se nastavlja i dalje u idućoj školskoj godini.