Županija pokreće postupak dodjele novih koncesija u Malostonskom zaljevu i Malom moru

Nakon što je Sabor u lipnju ove godine izmijenio Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, kojim je Županija postala nadležna za dodjelu koncesija u ovom zaštićenom dijelu prirode, pokrenut je niz aktivnosti koje za cilj imaju uspostavu kvalitetnog i kontroli ranog koncesijskog sustava.

Naime, kako je i zaključeno na sastanku župana Nikole Dobroslavića s načelnicima Općina Dubrovačko primorje, Ston i Janjina u kolovozu ove godine, upućen je poziv za iskaz interesa potencijalnim uzgajivačima, a slijedom kojeg je zaprimljen niz inicijativa. U skladu s tim, nadležni Upravni odjel proveo je postupak koji prethodi javnom prikupljanju ponuda temeljem važeće prostorno planske dokumentacije i posebnih propisa, a što je potvrdilo Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za ribarstvo.

Slijedom navedenog na sljedećoj sjednici Županijske skupštine uputiti će se na donošenje Odluka o raspisivanju natječaja, a kojom će se, uz navedenu suglasnost Ministarstva, omogućiti bolji gospodarski prinosi uzgajivačima.