Županijska ulaganja u turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku

Dubrovačko-neretvanska županija u prošloj godini ukupno je u turizam, pomorstvo, poduzetništvo  i energetiku uložila  19 milijuna kuna, okočala postupke kojima je u prethodnoj godini u pomorsko dobro uloženo više od 30 milijuna kuna te stvorila preduvjete za nova ulaganja u pomorsko dobro u vrijednosti većoj od 300 milijuna kuna.

Naime, Županija je tijekom 2015. godine putem kreditnih linija nastavila poticati poduzetništvo u svrhu čega je u okviru programa „Mjera 1“, Razvoj, Ruralni razvoj uloženo 2,45 milijuna kuna te je putem istih programa uplaćeno pola milijuna kuna subvencija. Također aktivnostima unutar istog programa malim i srednjim poduzetnicima i tijekom ove godine na raspolaganju je 21,5 milijun kuna. Za napomenuti je da su u početnoj fazi realizacije dva programa iz vlastitih proračunskih sredstava: Razvoj u ukupnoj vrijednosti od 10 milijuna kuna, te program Ruralni razvoj u vrijednosti od 2 milijuna kuna a koji su na raspolaganju poduzetnicima.

Dubrovačko-neretanska Županija u poduzetništvo je uložila gotovo 7 milijuna kuna, izravno ili putem Centra za poduzetništvo i Regionalne razvojne agencije „Dunea“.

Važna novost, osim kontinuirane pripreme projekata, je uspostavljanje poduzetničkog inkubatora Dubrovnik, te ishođenje dokumentata za građenje poduzetničkog inkubatora Ploče, kojim se poduzetnicima  omogućava subvencionirani najam te ostvarivanje  prava na besplatno poslovno savjetovanje, besplatne edukacije, zajedničke administrativne usluge i usluge održavanja te zajedničku promociju, i sl.

U okviru aktivnosti na pomorskom dobru na području Županije značajni projekti u 2015 godini u visokoj fazi realizacije su izgradnja potpuno nove šezdeset metara duge obale u Stonu, te uređenje obale u Metkoviću. Osim navedenog, Županija je putem lučkih uprava nastavila kontinuirano ulaganje u lučka područja luka otvorenih za javni promet, zatim uveden je program poticanja male brodogradnje što čini novost u razvojnim programima Dubrovačko-neretvanske županije. Program poticanja brodara i brodogradilišta na području Županije ima za cilj potaknuti na suradnju i međusobnu poslovnu povezanost brodogradnje kao industrijske djelatnosti te brodara kao dijela turističke i gospodarske djelatnosti. Nadalje Županija je izravno  ulagala u provedbu pomorskog dobra izvan luka, u savjetodavnu službu u ribarstvu i marikulturi i sl.

U odnosu na manifestacije u turizmu, selektivne oblike turizma, Hrvatske otočne proizvode, vinski festival i promociju vina tijekom 2015 godine uloženo je ukupno 1,2 milijuna kuna.

U aktivnosti koje se odnose na energetiku te energetsku učinkovitost –obnovljive izvore energije i zgradarstvo uloženo je 650 tisuća kuna, te je pokrenut projekt certificiranja javnih zgrada u nadležnosti županije.

Osim navedenih izravnih ulaganja, Županija je u oblasti poslova koji se odnose na pomorsko dobro u njenoj nadležnosti u protekloj godini donijela Odluke i okončala prostorno planske i građevne akte koji su omogućili ulaganja u pomorsko dobro, između ostalih u plažu Kava u iznosu od 12 milijuna kuna te uređenje obale ispred hotela President u iznosu od 19 milijuna kuna.

Također, okončani su postupci u odnosu na utvrđivanje granica na dijelu obale ispred hotela Neptun kojima su se stvorili preduvjeti za izgradnju novog hotela u vrijednosti od 180 mijuna kuna te postupke dodjele pomorskog dobra u koncesiju za uređenje i adaptaciju uvale Sumratin u Dubrovniku u ukupnoj vrijednosti od 100 milijuna kuna.

Obje ove investicije očekuju se u tekućoj godini.