Županijske plaže odgovarajuće za kupanje

Uzorci mora na svim plažama u Županiji i u devetom ovosezonskom ispitivanju odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Naime, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je ispitivanje na plažama u periodu od 12. rujna do 21. rujna 2016. godine.

Od ukupno 115 plaža, more je na 112 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće. Na plaži Potporela u Dubrovniku more je bilo dobre kakvoće, dok je na plažama Molunat u Konavlima i Portina u Pločama more je bilo zadovoljavajuće kakvoće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://www.izor.hr/kakvoca/ ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.