ŽUPANIJSKI PROJEKTI: DUNEA posjetila laboratorij u Splitu gdje se provode ispitivanja za rješenje zaslanjenosti poljoprivrednih tala u dolini Neretve

Regionalna agencija DUNEA i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, održali su radni sastanak u sklopu projekta MoST na kojem su prezentirane dosadašnje aktivnosti i dogovoren je plan aktivnosti za naredno razdoblje.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju praćenje trenutnog stanja, laboratorijske aktivnosti te modelska istraživanja koja se provode na području doline Neretve u svrhu ograničenja i/ili ublaženja prodora slane vode, a koji trenutno uzrokuje ozbiljne posljedice na poljoprivredne aktivnosti i turizam.

Nakon radnog sastanka predstavnici Regionalne agencjie DUNEA posjetili su laboratorij gdje je tim stručnjaka s Fakulteta predstavio dosadašnje rezultate do kojih su došli eksperimentalnim ispitivanjima. U okviru projekta provodi se modeliranje i praćenje prodora morske vode u laboratorijskim uvjetima kako bi se ispitala učinkovitost mjera ublažavanja štetnih utjecaja na produktivnost usjeva. Po ispitivanju učinkovitosti i dobivenim rezultatima, projektni tim uz podršku vanjskih stručnjaka izradit će prijedlog mjera za smanjenje negativnog učinka prodora morske vode.

Podsjetimo da je DUNEA početkom ove godine skopila ugovor sa tvrtkom E.C.H.R. d.o.o iz Splita za izradu Plana prilagodbe od štetnog djelovanja morske vode za područje doline Neretve, koji bi trebao biti izrađen u prvoj polovici 2022. godine. Izrada plana predstavlja važan korak u poboljšanju kvalitete podzemnih voda i rješavanju problema zaslanjenosti poljoprivrednih tala u dolini Neretve.

Regionalna agencija DUNEA, uz Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Hrvatske vode, na projektu sudjeluje s partnerima iz Italije: Nacionalno vijeće za istraživanja, Upravno tijelo za sanaciju zemljišta – Adige Euganeo, Regija Veneto te Sveučilištem u Padovi – Odjel za građevinarstvo, okoliš i arhitekturu koja je i nositelj projekta. Projekt je ugovoren u sklopu programa Interreg Italy – Croatia 2014. – 2020. uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 posto.Ukupna vrijednost projekta je 18.750,000,00 kuna, dok hrvatski partneri imaju budžet od 5,811,037.50 kuna za provedbu aktivnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije.