ŽUPANIJSKI PROJEKTI: Ishođena pravomoćna građevinska dozvola, luka Perna na korak do realizacije

Projekt izgradnje luke Perna u Orebiću na korak je do realizacije. Naime, Dubrovačko-neretvanska županija putem svoje županijske lučke uprave ishodila je pravomoćnu građevinsku dozvolu za ovu investiciju vrijednu oko 110 milijuna kuna. I ovaj projekt sufinancirat će se europskim sredstvima, kao i onima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.


Luka Perna izravno će biti povezana s novom lukom Korčula na lokaciji Polačište, a realizacija ovih dvaju projekata itekako ce doprinijeti boljoj povezanosti naših otoka.
Uz samu luku Perna, realizirat će se projekt obilaznice Orebića čime će se u konačnici riješiti gužve u samom centru Orebića te poboljšati kvaliteta života stanovnika ove Općine.
Podsjetimo, luka Perna jedan je od devet projekata lučke infrastrukture u našoj županiji vrijednih više od 700 milijuna kuna, a koji se u velikoj mjeri financiraju sredstvima Europske unije.