Županijsko savjetovanje o digitalizaciji javne uprave, krize, budućnosti obrazovanja i prilikama za županije

Župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić sa suradnicima u Svetome Martinu na Muri sudjeluje na dvodnevnom savjetovanju koje je namijenjeno svim županijskim službenicima, dužnosnicima i predstavnicima ministarstava, a s ciljem poticanja višerazinske suradnje i vođenja dijaloga o aktualnim temama važnim za lokalnu i regionalnu samoupravu.

Savjetovanje se održava u organizaciji Hrvatske zajednice županija u partnerstvu s Međimurskom županijom, Državnom školom za javnu upravu i Zakladom Konrad Adenauer, a otvoreno je panelom o liderima u javnoj upravi na kojemu se razgovaralo o izazovima s kojima se susreću moderne uprave, posebice u kontekstu kriza kao što su pandemije i ratovi.

U nastavku savjetovanja govori se o digitalizaciji javne uprave, krizama u javnoj upravi, budućnosti obrazovanja te prilikama za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost.